Ledenaanbod

  • Deelname aan erkende wachtdiensten (rijdend/zittend in wachtpost)
  • Maandelijkse navormingsavond (geaccrediteerd)
  • Eigen Lokgroepen en intervisiegroep Middelengebruik
  • Jaarlijkse griepvaccinatiecampagne, ondersteund door het secretariaat
  • Telesecretariaat aan goedkoop ledentarief
  • Regelmatige briefing via BHAK-flash
  • 24u/24u bemande telefooncentrale van maandag 7u00 tot vrijdag 19u00
  • Dagelijks van 8u30 tot 16u30 bereikbaar secretariaat voor al uw vragen