STRUCTUUR ORGANISATIE

De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur, waarvan de leden worden verkozen door de Algemene Vergadering

De Raad van Bestuur zorgt voor de goede gang van zaken binnen de vereniging en komt op regelmatige tijdstippen samen. Om de twee jaar wordt de helft van de mandaten herkozen.

De Algemene Vergadering komt jaarlijks samen in de maand juni.

Huidige samenstelling Raad van Bestuur :

Dr. V. Janssens            voorzitter

Dr. A. Deleenheer          ondervoorzitter

Dr. S. Van Eechoudt     penningmeester

Dr. H. Demirkapu          secretaris

Dr. G. Dils                    bestuurder

Dr. T. Depovere            bestuurder

Dr. D. Logdali               bestuurder

Dr. S. Swannet              bestuurder

 

Secretariaat:

Friede De Gelder, 02.240.80.92 ( Verantwoordelijke)

Denise Van Stappen, 02.240.80.93

 

Telefonisten : Kristof De Boe, Nabil El Yousfi, Viviane Van Cauwenbergh en Marie-Josée Van Vaerenbergh