STRUCTUUR ORGANISATIE

De vereniging wordt geleid door een bestuursorgaan waarvan de leden worden verkozen door de Algemene Vergadering

Het bestuursorgaan zorgt voor de goede gang van zaken binnen de vereniging en komt op regelmatige tijdstippen samen. Om de twee jaar wordt de helft van de mandaten herkozen.

De Algemene Vergadering komt jaarlijks samen in de maand mei/juni.

Huidige samenstelling BO :

Dr. V. Janssens             voorzitter

Dr. A. Deleenheer         ondervoorzitter

Dr. S. Van Eechoudt      penningmeester

Dr. H. Desmet               bestuurder

Dr. G. Dils                     bestuurder

Dr. S. Swannet              bestuurder

Dr. N. Vanbeylen           bestuurder

Dr. E. Van Hooste         bestuurder

Dr. R. Vanobberghen    bestuurder


Kringcoördinator: Hicham Vanborm - tel. 02 240 80 92

Secretariaat: Denise Van Stappen - tel 02 240 80 93