STRUCTUUR ORGANISATIE

De vereniging wordt geleid door een bestuursorgaan waarvan de leden worden verkozen door de Algemene Vergadering

Het bestuursorgaan zorgt voor de goede gang van zaken binnen de vereniging en komt op regelmatige tijdstippen samen. Om de twee jaar wordt de helft van de mandaten herkozen.

De Algemene Vergadering komt jaarlijks samen in de maand mei/juni.

Huidige samenstelling BO :

Dr. E. Van Hooste          voorzitter

Dr. A. Deleenheer          ondervoorzitter

Dr. S. Van Eechoudt      penningmeester

Dr. N. Vanbeylen            secretaris

Dr. D. Logdali                 bestuurder

Dr. M. Van der Auwera   bestuurder

Dr. Z. Vandamme           bestuurderKringco√∂rdinator: Hicham Vanborm  e-mail: hicham@bhak.be

Secretariaat: Eline Van Autreve e-mail: eline@bhak.be