STRUCTUUR ORGANISATIE

De vereniging wordt geleid door een bestuursorgaan waarvan de leden worden verkozen door de Algemene Vergadering

Het bestuursorgaan zorgt voor de goede gang van zaken binnen de vereniging en komt op regelmatige tijdstippen samen. Om de twee jaar wordt de helft van de mandaten herkozen.

De Algemene Vergadering komt jaarlijks samen in de maand mei/juni.

Huidige samenstelling BO :

Dr. E. Van Hooste         voorzitter

Dr. A. Deleenheer         ondervoorzitter

Dr. S. Van Eechoudt     penningmeester

Dr. N. Vanbeylen          secretaris

Dr. D. Logdali                bestuurder

Dr. S. Swannet              bestuurder

Dr. M. Van der Auwera   bestuurderKringco√∂rdinator: Hicham Vanborm  e-mail: hicham@bhak.be

Secretariaat: Eline Van Autreve e-mail: eline@bhak.be