Doel van de vereniging

De vereniging beoogt een sociale, kwalitatief en wetenschappelijk hoogstaande huisartsgeneeskunde te bevorderen.

De doelstellingen zijn de volgende :

  • Behartiging, bevordering, belangenverdediging en vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van huisarts
  • Organisatie van wetenschappelijke activiteiten en navormingen
  • Onderhoud van contacten met anderen actief in gezondheidszorg in Brussel (vb. Omega, HvG, kring van kiné en VPK…)
  • Organisatie van wachtdiensten